Hugo Landheer - leven en werken
Hoe werkte Hugo Landheer?.

Klik op een plaatje om in te zoomen.
Na de tweede wereldoorlog is Hugo Landheer studiereizen gaan maken naar Luxemburg, Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Polen en de toenmalige staten Joegoslavië en Tsjechoslowakije.

De bijzonderheid van zijn werk schuilt in de aparte wijze van schilderen:
Wanneer hij aan een schilderij begon, maakte hij eerst een bijna abstrakte schets van wat hem trof. Dat konden diverse onderwerpen zijn, bijv. een stadsgezicht, een oude stadsmuur, een paar oude koggeschepen of enkele boerderij-dieren. Vanuit deze welhaast abstrakte rekonstruktie van het gegeven op het schetsblad, werd, meestal ook nog eerst via een aparte kleurschets, op vollinnen een onderschildering in Tempera (eiwitverf) neergezet. Daar overheen werd, laag na laag, het glacis van olieverf (Talens Rembrandt-kwaliteit) gelegd, totdat zo'n schilderij een bijzondere glans kreeg, waarbij een groot kontrast ontstond.

Het licht in zijn schilderijen is niet ontleend aan de werkelijkheid, maar aan de trant waarin de kubisten schilderden. Het komt van alle kanten tegelijk al naar gelang de vorm erom vraagt. Het licht betekende voor hem dan ook alleen maar een scheiding van dingen op het doek.
Met deze wijze van schilderen trachtte Hugo Landheer de bestaande accenten in een stadgezicht of in de natuur, versterkt weer te geven op een manier waardoor de expressie van het onderwerp extra accenten kon krijgen.


© 2007 - 2013 Hugo Landheer, ´s-Hertogenbosch Holland Vorige pagina Kontakt informatie en verantwoording

         Volg ons op facebook!